Откриване на бетонов възел в град Карлово

Откриване на бетонов възел в град Карлово

     "Екомикс ООД" работи и се доказва като коректен партньор, който държи на качество, точност, ефективност и професионализъм. Управителите на фирмата гледат на всеки нов ден, като възможност за развитие и просперитет.  

     Фирмата винаги  инвестира съобразно нуждите на пазара и развиващото се строителство. Този отрасъл е изключително развит в гр. Карлово и околните местности. Това е благодарение на усърдната работа на местни фирми и предприемачи за развитието на този град.  Това води до откриването на чисто нов бетоновъзел в град Карлово. Производството на машината е дело на италианската фирма SIMEM, които имат повече от 50 годишен опит в изработването на бетонови възли и други производствени бази.

      Производството на бетон и бетонови изделия неизменно води до отделянето на строителни отпадъци в природата. Повечето предприемачи виждат това като проблем, докато други го намират като добра възможност за оползотворяването им. Именно затова фирмата реши да инвестира и в трошачна инсталация, чиято цел ще е  бракуваните крайни продукти – бетон и бетонови изделия да бъдат преработени в първичен продукт за производството на бетон-фракцията. Предимствата на рециклирането и повторното използване на бетона са много, както намаляването на използване на нови, естествени агрегати, така и намаляване на транспортните разходи, горивните емисии и ненужното депониране. Но основната цел за рециклиране е предотвратяване на образуването на сметища за бетон в околната среда.

Бетоновия възел на SIMEM модел EAGLE 2500 притежава следните характеристики:

- Бункер с 4 отделения с обем до 100 кубични метра.

- Производителността на бетоновъзела е до 65-70 кубика стандартен бетон на час.

- На едно забъркване бетоносмесителя забърква 1,7 кубични метра бетон.

- Трите силоза са с диаметър 2, 8метра, като всеки един от тях събира до 80 тона цимент.

- Трошачната инсталация е снабдена с роторна трошачка, чийто капацитет е от 80 до 120 тона на час.