Вибропресовани бетонови изделия

За вибропресованите изделия

 • Предимства
  на настилките от бетонови изделия
 • Златни правила
  при полагане на бетоновите изделия
 • Палитра
  от повърхности и цветове
 • Естетика
 • Лесен ремонт
 • Устойчивост
 • Екологични

Б Бетоновите изделия с тяхното разнообразие завършват перфектно дизайна на всеки един дом. Те предлагат богати и гъвкави индивидуални възможности за оформление чрез цвят, форма и повърхност и са способни да удовлетворят всяко творческо мислене.

А Едно от основните предимства на бетоновите изделия пред другите асфалтови и бетонови настилки е, че при необходимост от изкопни дейности, плочите много лесно се нареждат отново. Мястото на изкопа не се различава по нищо от останалите положени изделия.

П Произведените качествено паважи отговарят на евростандартите и са устойчиви са на въздействието на околната среда.

П Производството на изделията е напълно екологично, без вредни съставки, както при битума за асфалта. Земята под паважните настилни на сух монтаж ДИША, като се запазва до 80% от микроклимата в нея, а водата и въздуха достигат безпрепятствено до почвата и растенията отдолу.

 • Повърхността се издълбава до оформяне на легло с около 40см дълбочина. Вертикалната структура трябва да бъде уплътнена, така че да прониква трудно вода.
 • Бордюрът трябва да се постави, така че да предотвратява раздалечаването и потъването на паветата. За да се установи точното място на бордюра, е целесъобразно отделни редове павета да бъдат наредени предварително, при което да се оставят 1-2см толеранс.
 • Всички павирани повърхности трябва да имат напречен наклон поне 2-3%.
 • Насипва се слой фракция (0/32 до 0/45мм) с дебелина около 30см и се трамбова по дължина. След трамбоването между горната повърхност на чакъла и горния слой на паважа трябва да остане разстояние от около 10см за 60мм павета.
 • Върху тази основа се полага подложен слой от ситна фракция с дебелина около 4см и с размер на зърното от 0/5 до 2/5мм.
 • В слоя от ситна фракция се полагат тръби или дървени летви на разстояние 2м една от друга, така че от горната повърхност на тръбата до горната повърхност на паветата да има равномерно разстояние.
 • Напречно на тръбите се прокарва мастар или равна дъска, така че да се получи съвсем равно "легло".
 • Изравненият подложен слой не бива да бъде трамбован и трябва да има същия напречен и надлъжен наклон, както по-късно и паважа.
 • Полагането на паважа започва от права страна, перпендикулярна на посоката на поставяне. Паважът трябва да е с около 1см по-висок от горната повърхност. Паветата постоянно се подравняват с канап по височина, ъгъл и изравненост на редиците. Достатъчна е широчина на фугите от 3-5мм, която се получава от растерната мярка на паветата при подготовка за полагане. Приблизително на всеки 5 редици положен паваж трябва да се контролира дали фугите образуват права линия.
 • Запълването на фугите трябва да се извършва паралелно с полагането на паважа. По правилно върху паважа се насипва естествен сух пясък от натрошен материал (кварцов пясък) и се вкарва изцяло във фугите до насищане.
 • Абсолютно чистата и суха настилка се трамбова отвън навътре (към средата) с подходяща вибрационна плоча до постигане на пълна устойчивост. След това фугите трябва отново да се запълнят. Измитането се повтаря отново след няколко дни, за да може пясъкът във фугите да се сгъсти.
ecomix lab

Разнообразие от бетонови изделия

Широката гама от цветове, размери и повърхности прави бетоновите изделия един от най-желаните декоративни елементи за градината или задния двор, техните линии създават усещане за естетика и симетрия.

Всички Паважи Пътни настилки Плочи Капаци Бордюри Бетонни блокове