Вибропресовани бетонови изделия

Съобразени с природата

Производството на изделията е напълно екологично и без вредни съставки, както при битума за асфалта. Земята под паважните настилки на сух монтаж ДИША, като се запазва до 80% от микроклимата в нея, а водата и въздуха достигат безпрепятствено до почвата и растенията отдолу.

Бетоновите павета на Екомикс ООД са произведени така, че да бъдат еталон на качество и здравина. Доказателство за това е тяхната устойчивост на натоварване, която варира от пешеходно и леко (6 см.) до средно и тежко автомобилно натоварване (8-10 см.). Разнообразието от цветове и форми удоволетворява всеки архитектурен стил и вдъхновяват твореца във всеки един наш клиент.

Бетоновите плочи се произвеждат с различни размери и покрития. С дебелина от 5 или 6 см те са подходящи както за Вашия двор и алея, така и за големи пешеходни зони и тротоари. Покритието на плочата може да бъде изчистено, с мита мозаечна повърхност или микс от цветове. В помощ на незрящите се предлагат тактилни плочи, които да бъдат ориентир за движение по тротоарите.

Бордюрите са задължителен елемент при изграждането на улици, паркинги, тротоари, алеи и други. Тяхното предназначение е да осигурят стабилност на настилката и да я ограничат. Те създават завършеност на пътната или пешеходната настилка. Гладката им текстура и правите линии създават усещане за естетика и симетрия.

Проектирани да бъдат леки и лесни за инсталиране, бетоновите блокове са бърз и достъпен начин за изграждане на огради и стени.

За вибропресованите изделия

 • Предимства
  на настилките от бетонови изделия
 • Златни правила
  при полагане на бетоновите изделия
 • Палитра
  от повърхности и цветове
 • Естетика
 • Лесен ремонт
 • Устойчивост
 • Екологични

Б Бетоновите изделия с тяхното разнообразие завършват перфектно дизайна на всеки един дом. Те предлагат богати и гъвкави индивидуални възможности за оформление чрез цвят, форма и повърхност и са способни да удовлетворят всяко творческо мислене.

А Едно от основните предимства на бетоновите изделия пред другите асфалтови и бетонови настилки е, че при необходимост от изкопни дейности, плочите много лесно се нареждат отново. Мястото на изкопа не се различава по нищо от останалите положени изделия.

П Произведените качествено паважи отговарят на евростандартите и са устойчиви са на въздействието на околната среда.

П Производството на изделията е напълно екологично, без вредни съставки, както при битума за асфалта. Земята под паважните настилни на сух монтаж ДИША, като се запазва до 80% от микроклимата в нея, а водата и въздуха достигат безпрепятствено до почвата и растенията отдолу.

 • Повърхността се издълбава до оформяне на легло с около 40см дълбочина. Вертикалната структура трябва да бъде уплътнена, така че да прониква трудно вода.
 • Бордюрът трябва да се постави, така че да предотвратява раздалечаването и потъването на паветата. За да се установи точното място на бордюра, е целесъобразно отделни редове павета да бъдат наредени предварително, при което да се оставят 1-2см толеранс.
 • Всички павирани повърхности трябва да имат напречен наклон поне 2-3%.
 • Насипва се слой фракция (0/32 до 0/45мм) с дебелина около 30см и се трамбова по дължина. След трамбоването между горната повърхност на чакъла и горния слой на паважа трябва да остане разстояние от около 10см за 60мм павета.
 • Върху тази основа се полага подложен слой от ситна фракция с дебелина около 4см и с размер на зърното от 0/5 до 2/5мм.
 • В слоя от ситна фракция се полагат тръби или дървени летви на разстояние 2м една от друга, така че от горната повърхност на тръбата до горната повърхност на паветата да има равномерно разстояние.
 • Напречно на тръбите се прокарва мастар или равна дъска, така че да се получи съвсем равно "легло".
 • Изравненият подложен слой не бива да бъде трамбован и трябва да има същия напречен и надлъжен наклон, както по-късно и паважа.
 • Полагането на паважа започва от права страна, перпендикулярна на посоката на поставяне. Паважът трябва да е с около 1см по-висок от горната повърхност. Паветата постоянно се подравняват с канап по височина, ъгъл и изравненост на редиците. Достатъчна е широчина на фугите от 3-5мм, която се получава от растерната мярка на паветата при подготовка за полагане. Приблизително на всеки 5 редици положен паваж трябва да се контролира дали фугите образуват права линия.
 • Запълването на фугите трябва да се извършва паралелно с полагането на паважа. По правилно върху паважа се насипва естествен сух пясък от натрошен материал (кварцов пясък) и се вкарва изцяло във фугите до насищане.
 • Абсолютно чистата и суха настилка се трамбова отвън навътре (към средата) с подходяща вибрационна плоча до постигане на пълна устойчивост. След това фугите трябва отново да се запълнят. Измитането се повтаря отново след няколко дни, за да може пясъкът във фугите да се сгъсти.
ecomix lab