Нашата история

Как започна всичко?

Е ЕКОМИКС ООД е с повече от 25 годишна история в производството на бетонови, варови разтвори и бетонови изделия. Предприятието води началото си от далечната 1996 г., когато само с една газка, много хъс и неуморен труд се стигна до създаване на бетонов възел в с. Житница. Не след дълго се превръща в регионален лидер в строителната сфера, изграждайки бетонови възли в град Хисаря през 2010г. и в град Карлово пред 2019г., както и фабрика за вибропресовани изделия в Житница през 2018г. През последните години фирмата се наложи като една от водещите производители на бетонови и варови разтвори, вибропресовани бетонови изделия в околните Общини и доказа, че е надежден партньор в работата си с инвеститори, строителни фирми и крайни клиенти.

 • Инвестиция

 • Стратегия

 • Маркетинг

 • Сигурност

ecomix before ecomix before

Основатели на фирмата

Нашия работен процес

 • Предмет на дейност
 • Производство
 • Техника
 • Качество
ecomix karlovo
Предмет на дейност и бази

Предметът на дейност на фирмата включва производство, транспортиране и полагане на бетонови и строителни разтвори със собствени бетоновози, както и производство на вибропресовани изделия. За осъществяване на своята дейност фирмата разполага с три напълно оборудвани бетонови възли и десетки специализирани машини. С оглед оптимизиране на разходите посредством намаляване на транспортното разстояние и с цел бързо и качествено обслужване на клиентите, производствените бази са разположени така, че максимално да покрият територията на 3 общини:

 • Бетонов и варов център с. Житница
 • Бетонов възел гр. Хисар
 • Бетонов възел гр. Карлово
Производство

Всички производствени бази са изцяло автоматизирани с рециклиращи уредби Stetter RA6 и съответстват на международните изисквания и стандарти за производство на бетон. Модерното им оборудване гарантира целогодишно високо качество на производството. Общият капацитет на трите бетонови възли е 185 м³/час.

 • Качествено
 • Сертифицирано
 • Стандартизирано
ecomix
ecomix tech
Стабилна техника

Фирмата разполага със собствена транспортна, бетонополагаща и друга специализирана техника. За поддръжка на автомобилния парк, машини и съоръжения е изграден сервиз, разполагащ със собствена инструментална база.

 • 11 броя бетоновози с общ капацитет над 100м³
 • 4 броя бетонпомпи 28м - ПУМИ
 • 1 брой бетонпомпа 36м
 • 4 броя бордови камиона с кран
 • 5 броя гондоли
 • 1 брой самосвал с капацитет 3м³
Проверка на качеството

Фирмата разполага със собствена оборудвана изпитателна лаборатория, която осигурява висок контрол при производството и изпитването на бетоновите смеси. Рецептурите за производството на бетон са утвърдени от “ЦИЕС” ЕООД. Всички класове бетони са сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011, БДС ЕN206:2014+А1:2016/NA. За подобряване качествата на бетона се използват супер-пластификатори, добавки за зимно бетониране и други добавки. Материалите и суровините за производството на бетон и разтвори се доставят от водещи фирми и са придружени от сертификати за качество. Качеството на продуктите се гарантира от:

 • Система за управление на качеството
 • Система за производствен контрол на произвежданите бетони и разтвори
ecomix lab