Вашето мнение е важно за нас!

Вашите данни
Как бихте оценили предлаганите от нас продукти и услуги по скалата от 1 до 5?
Цена:
Качество:
Обслужване:
Срокове за изпълнение на доставките:
Обръщат ли се нашите служители към Вас с необходимото внимание и уважение?
Получават ли Вашите запитвания към нас своевременен отговор?
Получавате ли всички необходими документи в изряден вид при доставката на продукт/услуга?
Бихте ли препоръчали на Ваши познати да работят с нас?

Моля, посочете кои са нашите основни предимства на местния пазар.
Моля, посочете кои са нашите основни недостатъци на местния пазар.
Какви препоръки бихте дали на нашата фирма, за да растем и да се развиваме?